Geografia Bieszczad

 

Geografia Bieszczad

 
Pasma górskie Bieszczad zajmują południowo-wschodni kraniec Polski, na pograniczu z Ukrainą i Słowacją. Są one częścią wielkiego łuku Karpat, ciągnącego się na przestrzeni 1300 km od Bratysławy do Żelaznej Bramy nad Dunajem. Karpaty należą do tzw. systemu alpejskiego, który w Europie obejmuje młode łańcuchy górskie, od Gór Betyckich po Bałkany. Łuk karpacki dzieli się na Karpaty Zachodnie, Wschodnie i Południowe.

Zachodnią granicę Karpat Wschodnich wyznaczają doliny Osławy i Osławicy, Przełęcz Łupkowska i dolina Laborca; wschodnią - rzeka San, Przełęcz Użocka i dolina rzeki Uż. Granica północna bywa na terenie Polski przeprowadzana rozmaicie. Granica geofizyczna poprowadzona jest północnymi stokami Otrytu, Korbami i Chryszczatej (chociaż czasami Otryt wliczany jest do Gór Sanocko-Turczańskich).
 
Podział geomorfologiczny wyróżnia:
- Bieszczady Południowe (lub Wysokie) na południe od Sanu,
- Bieszczady Środkowe (lub Niskie) między Sanem a linią kolejową Zagórz - Ustrzycki Dolne (oraz Wyżynę Wańkowej, czyli północną część Gór Sanocko-Turczańskich).

W rozumieniu turystycznym Bieszczady to góry znajdujące się na południe od linii kolejowej, przy czym północną część tak rozumianych Bieszczad nazywa się Przedgórzem Bieszczadzkim.

W obrębie Karpat Wschodnich wyróżnić można dwa podłużne pasy, tzw. makroregiony: Beskidy Lesiste i Beskidy Połonińskie. W skład Beskidów Lesistych wchodzą m.in. Góry Sanocko - Turczańskie między dolinami środkowego Sanu i Stryja oraz położone na południe od nich Bieszczady, rozciągające się od Przeł. Łupkowskiej po Przełęcz. Wyszkowską

Przełęcze w głównym grzbiecie Karpat dzielą Bieszczady na Zachodnie (od Przeł. Łupkowskiej do Użockiej (najwyższy szczyt Tarnica, 1346 m), Środkowe od Przeł. Użockiej do Tucholskiej ( najwyższy szczyt Pikuj, 1405 m) oraz Wschodnie - od Przełęczy Tucholskiej do Wyszkowskiej ( najwyższy szczyt Czarna Repa, 1288 m).

W obecnych granicach Polski znajdują się zatem tylko Bieszczady Zachodnie i zachodnia część Gór Sanocko - Turczańskich. Granicę między nimi przeprowadza się wzdłuż Sanu od granicy państwowej po ujście do Jeziora Solińskiego, a dalej na zachód - wzdłuż północnych podnóży pasma Korbani.
 
 
 
Autor: Jerzy Kaleta
POLECAMY
Polecamy
POLECAMY
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy

NASI PARTNERZY

Bieszczady PolskaBieszczady PolskaBieszczady Polska Bieszczady Polska
Bieszczady Polska
Wszystkie prezentowane materiały, dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki w portalu www.BieszczadyPolska.pl chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody zabronione. Redakcja oświadcza także, że nie ponosi odpowiedzialności za opinie i komentarze zawarte w portalu, gdyż są one prywatnymi opiniami użytkowników.